Περιέχει υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στο μάθημα της Κατανόησης Κειμένου