Στοχεύω Πρότυπο

Περιέχει υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στο μάθημα της Κατανόησης Κειμένων

Περιέχει υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στο μάθημα των Μαθηματικών