Στοχεύω Πρότυπο

Περιέχει υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στο μάθημα των Μαθηματικών